stacja I - Jezus na śmierć skazany stacja
następna

Jezus staje przed Piłatem. Ten fakt budzi nasze wątpliwości jak również medialną, sensację. Czy Oskarżony jest wiarygodny i prawdziwy, skoro Jego Królestwo nie jest z tego Świata?
Chrystus pogrąża się w mroku, zamyka oczy przed ziemskim prawem, gdyż wie, że nie jest podsądnym, lecz Sędzią Niebieskim, który ponownie przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Będzie Boskim Sędzią, dobrym i naturalnym jak słońce, w przeciwieństwie do Piłata, któremu przyświeca sztuczny blask reflektorów, aby wszyscy widzieli, jak obmywa ręce z krwi Baranka.
Wstajemy. Ciężko brodzimy w cieniu
Każdy Judasza ma na ramieniu

Judasz nas dziobem uderza w szyję
I milczkiem sprawdza jak serce bije

I ostrzy pióra, i łyka ślinę
I pleśń wyczuwa, sen i padlinę

Pomoż nam Boże, bo upadamy
Gdy nas zaciska swymi skrzydłami
Rośnie, tłuścieje sobie na chwałę
Chce byśmy byli z nim jednym ciałem
wiersze - Ernest Bryll / komentarze i obrazy - Jerzy Duda Gracz
© Paulinianum 2001
© Biuro Prasowe Jasnej Góry