www.jasnagora.com
Piątek, 22.05.2015
Wyszukiwarka wiadomości

Znajdź!
    ogłoszenia kancelarii kustosza
 
Kancelaria Kustosza Bazyliki Jasnogórskiej
kustosz: o. Ignacy Rękawek
z-ca kustosza: o. Michał Bortnik
z-ca kustosza: o. Andrzej Rączka
godziny dyżurowania:
od 9.00 do 12.15
od 14.15 do 18.00
tel: +48 34 3777 207
fax: +48 34 365 17 42
e-mail: kustosz@jasnagora.pl
adres:
Kustosz Jasnej Góry
Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
ul.Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

Przyjmowanie na Msze święte:
w zakrystii od 6.00 do 12.15 /do 13.00 w soboty, niedziele i uroczystości, a w pozostałe dni powszednie - do 12.15/ i od 15.30 do 19.30 oraz tylko w wyznaczonych punktach na terenie sanktuarium: w kruchcie bazyliki, przy bramie wejściowej.
/Można także dzwonić lub pisać do kancelarii ojca kustosza w sprawach przyjęcia Sakramentu Chrztu św. i Sakramentu Małżeństwa - zobacz powyżej/

Aby zamówić Msze św. na Jasnej Górze:
Indywidualne, Zbiorowe, Wieczyste /dowolna ofiara/
Gregoriańskie /za zmarłych/ - /1200 zł./
proszę wysłać list, przekaz pocztowy lub przelew bankowy z podaną intencją /w tytule płatności/
Nasz adres dla przekazów pocztowych: Kustosz Jasnej Góry, ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa
Mszę św. wyznaczamy po otrzymaniu listu, przekazu pocztowego lub przelewu bankowego i na adres nadawcy wysyłamy zawiadomienie.
Jeśli chcemy zamówić Mszę, na którą mamy zamiar przyjechać, wtedy nic nie wysyłamy, tylko telefonicznie rezerwujemy termin takiej Mszy, a dowolną ofiarę składamy przed Mszą w zakrystii
Rachunek bankowy dla intencji mszalnych jest zarezerwowany w BNP Paribas Polska SA (dawniej Fortis Bank Polska SA) w Częstochowie
21 1600 1097 0002 3405 5050 0156
- dane:
dla Klasztoru:
Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
Dla zagranicy numer ma następujący format:
PL21 1600 1097 0002 3405 5050 0156
dane Klasztoru - jw.
oraz Banku:
BNP Paribas Polska SA
Oddział Częstochowa
ul. ks. J. Popiełuszki 2
42-200 Częstochowa
SWIFT (BIC): PPABPLPK
zobacz więcej:
http://jasnagora.pl

W sprawach pilnych Mszy św. proszę dzwonić na numer 034/ 3777 207
Pozdrawiam. Obiecuję pamięć na modlitwie przed Tronem Maryi Jasnogórskiej. Szczęść Boże!
Kustosz Jasnej Góry

Zawieranie Sakramentu Małżeństwa na Jasnej Górze
Wymagana jest licencja od ks. proboszcza zaadresowana na kustosza bazyliki jasnogórskiej
Trzy egzemplarze zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego, - jeśli ma to być ślub konkordatowy (cywilny i kościelny równocześnie), lub wyciąg z USC o wcześniej zawartym ślubie cywilnym - jeśli ma to być jedynie ślub kościelny po zawartym już wcześniej ślubie cywilnym.
Należy ustalić z o. kustoszem dzień i godzinę zawarcia Sakramentu małżeństwa. Można uczynić to telefonicznie (034 / 3777 207 w godzinach 9.00-12.00).
Wymienione dokumenty można dostarczyć wcześniej o. kustoszowi do zakrystii jasnogórskiej wraz z danymi świadków (imię i nazwisko, wiek i stałe zameldowanie). Jeśli nie jest to możliwe, należy je dostarczyć najpóźniej na godzinę przed ślubem.
Spisanie Aktu Małżeństwa dokonuje się na godzinę przed ustalonym wcześniej terminem ślubu. Nowożeńcy i świadkowie zabierają ze sobą dowody osobiste.

Warunki Chrztu Świętego na Jasnej Górze
1. Pisemne zezwolenie Księdza Proboszcza, aby Chrzest odbył się na Jasnej Górze
2. Rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenia od swoich Księży Proboszczów, że mogą piastować godność chrzestnych, czyli że są praktykującymi katolikami
3. Metryka urodzenia dziecka – wyciąg z Urzędu Stanu Cywilnego (najlepiej xero)
4. Termin Chrztu ustalany jest z Ojcem Kustoszem (tel.:034-37 77 207)
5. Potrzebne dokumenty można złożyć wcześniej w zakrystii u Ojca Kustosza wraz z danymi rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i stałe zameldowanie). Gdyby jednak nie było to możliwe, rodzice wraz z chrzestnymi dostarczają dokumenty do zakrystii jasnogórskiej najpóźniej godzinę przed ustalonym terminem Chrztu Świętego

Główne uroczystości maryjne na Jasnej Górze:
3 maja - uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski
16 lipca - wspomnienie Najśw. Maryi Panny z góry Karmel -Matki Bożej Szkaplerznej
15 sierpnia - odpust Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny
26 sierpnia - uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
8 września - święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny

Wota
Zwyczaj przynoszenia i ofiarowywania wotów, składanych przez pątników w Kaplicy Cudownego Obrazu, jest charakterystyczną i wielowiekową praktyką religijną na Jasnej Górze. Prosimy jednak nie przyczepiać samowolnie do ścian Kaplicy żadnych darów dziekczynno-błagalnych, składanych na świadectwo łask otrzymanych przez wstawienictwo Matki Bożej - wszystkie wota prosimy składać u ojca paulina dyżurującego w zakrystii. W zakrystii jest również specjalna Księga Wot w której są odnotowywane i rejestrowane wszelkie składane wota.

Dewocjonalia
Dewocjonalia w okresie letnim poświęcamy przed Bazyliką i w zakrystii w godzinach jej otwarcia. W okresie zimowym - w zakrystii. Gdy zakrystia jest zamknięta różne pamiątki religijne poświęcamy przed głównym ołtarzu w bazylice.
Nabywanie pamiątek: sklepy Claromontana, księgarnia, wydawnictwo Paulinianum - zapraszamy!

Ofiary
Dziękujemy za wszelkie ofiary na renowację Sanktuarium jasnogórskiego. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii i wyznaczonych punktach na Jasnej Górze. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie Mszę św. i modlimy się w czasie Apelu Jasnogórskiego.

Punkty duszpasterskie
Na Jasnej Górze czynne są: Jasnogórskie Centrum Informacji, Poradnictwo Rodzinne, Sekretariat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Przy Poradni Rodzinnej czynny jest Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w którym można włączyć się w dzieło obrony nienarodzonych poprzez modlitwę.
W Jasnogórskim Ośrodku Duszpasterskim obok kaplicy św. Józefa czynne są: Poradnia psychologiczna dla młodych, Jasnogórski Ośrodek Powołań (JOP), Redakcja Miesięcznika Jasna Góra oraz Biuro Prasowe Jasnej Góry.
Na Jasnej Górze znajdują się również Księgi Parafialne dla pielgrzymów. Kapłani wraz z grupami oraz indywidualni pielgrzymi mogą wpisywać się do ksiąg swoich parafii celem odnotowania pobytu.
Zakon Paulinów przyjmuje kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Informacje szczegółowe można otrzymać przy Furcie w Sali Rycerskiej.
Punkt Pomocy da Osób z Problemami Alkoholowymi czynny jest w Jasnogórskim Ośrodku Duszpasterskim w Domu Pątnika - na zewnątrz Jasnej Góry - w godz. od 12.00 do 20.00.

Chóry jasnogórskie zapraszają!
W sanktuarium działają chóry, orkiestra i zespoły muzyczno-wokalne. Bliższe informacje na jasnogórskiej podstronie internetowej poświęconej życiu muzycznemu - zob. www.jasnagora.com

Zachęta
Informujemy pielgrzymów, że w niewielkiej odległości (ok.500 m)od Jasnej Góry, przy kościele św. Barbary znajduje się kaplica z cudownym źródełkiem. Jest to miejsce z którego czerpano wodę do obmycia Cudownego Obrazu Matki Bożej po zadaniu przez rabusiów ran ciętych Wizerunkowi Maryi w czasie napadu 14 kwietnia 1430 r. Zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia tego miejsca.

Radio Jasna Góra
transmituje codziennie Mszę św. i Apel Jasnogórski z Kaplicy Cudownego Obrazu w programie nadawanym całodobowo na fali UKF 100,6 MHz.
Tel. do Radia: nr kierunkowy do Polski +48; do Częstochowy (034) i do biura w Radiu - 365 18 13, a bezpośrednio do studia - 365 17 47. Nr faxu do Radia - 365 60 16
www.radiojasnagora.pl

Uwaga:
Kustosz sanktuarium zastrzega sobie możliwość zmian ze względów duszpasterskich w ogłoszonym programie posługi duszpasterskiej na Jasnej Górze. Zdarza się, że czasami mimo poczynionych uprzednio ustaleń i uzgodnień z Kancelarią Kustosza, sami organizatorzy pielgrzymek, zjazdów i sympozjów, zmuszeni są - z powodu trudnych do przewidzenia okoliczności i sytuacji - dokonać niezbędnych korekt w harmonogramie tuż przed rozpoczęciem lub nawet w trakcie trwania danego wydarzenia. Uprzejmie informujemy, że Biuro Prasowe nie odpowiada za wszelkie zaistniałe z ww powodów zmiany.
  Powrót          
                                                                                                                        ©Biuro Prasowe Jasnej Góry