Biuro Prasowe Jasnej Góry

2006-08-31 W Akademii Polonijnej

Sala Akademii Polonijnej w Częstochowie. Uroczystość przekazania urzędu rektorskiego AP prof. Ludgardzie Buzek Nowym rektorem Akademii Polonijnej w Częstochowie została prof. Ludgarda Buzek, pełniąca dotychczas urząd prorektora ds. filii Akademii Polonijnej w Gliwicach. Uroczystość przekazania urzędu odbyła się w czwartek, 31 sierpnia w Sali Senatu Akademii Polonijnej.

Twórcą Akademii Polonijnej i jej długoletnim rektorem był ks. prał. prof. Andrzej Kryński, obecnie powołany na stanowisko prorektora ds. współpracy międzynarodowej.

Wręczenia Aktu Powołania na Rektora prof. Ludgardzie Buzek dokonał Ryszard Kaczorowski, były prezydent RP i Wielki Protektor Akademii Polonijnej.

„Spotyka mnie dzisiaj wielki zaszczyt objęcia funkcji rektora Akademii Polonijnej, jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce – powiedziała na wstępie swojego przemówienia prof. Ludgarda Buzek – 15 lat temu uczelnię założył i przez 15 lat rozwijał ks. prof. Andrzej Kryński wkładając w to całe swoje serce, wszystkie siły, swoją niespożytą energię, realizując dziesiątki niezwykłych pomysłów. Efekty tej działalności widzimy wszyscy wokół i wyrażają się one również w wysokich ocenach tej uczelni w rankingach. Zdaję sobie sprawę, że będzie mi trudno dorównać mojemu wielkiemu poprzednikowi, dlatego przejęcie tej funkcji traktuję nie tylko jako wielki zaszczyt, ale jest to dla mnie również niesamowite wyzwanie, któremu będę się bardzo starała sprostać – podkreśliła pani rektor – Uczynię co w mojej mocy, aby okazać się godną tego zaufania, uczynię co w mojej mocy, aby utrzymać wysoki poziom kształcenia zachowując, jednocześnie, chrześcijańską ideę służenia drugiemu człowiekowi i poszanowania godności każdego człowieka, studenta i współpracownika”.

„Przez 15 lat tworzyłem tą uczelnię wspólnie z wami, wy byliście tymi kamieniami żywymi, którzy budowali tą uczelnię. Uczelnia rozwija się. Każdy rok jest nowym etapem rozwoju (...) To moje przeogromne podziękowanie, że mogłem wspólnie pracować, że mogłem wspólnie budować naszą przyszłość. Rzeczywiście, to jest duża zasługa dla Miasta Częstochowy. A teraz musimy przejść na nowy etap bardziej międzynarodowy, żeby do Częstochowy przyjeżdżało więcej studentów międzynarodowych, żeby było ich jak najwięcej, żeby nie tylko Polacy wyjeżdżali do Europy, do innych krajów studiować, ale żeby z inny krajów przyjeżdżali do nas studiować – powiedział ks. Andrzej Kryński – Chciałbym też życzyć nowej pani rektor dużo sukcesów, żeby pani rektor zawsze się kierowała tak jak matka, miłością i stanowczością, jak ojciec, bo rektora, bo rektora rola to jest tak: kochać a jednocześnie wymagać i tego życzę z całego serca”.

Ludgarda Buzek, profesor nadzwyczajny Akademii Polonijnej, doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach), dr nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach ), magister inżynier (Politechnika Śląska w Gliwicach), Staż naukowy w ramach DAAD w RWTH Aachen (Niemcy). Od 2002 roku jest wykładowcą w Akademii Polonijnej w Częstochowie i Filii w Gliwicach, a od 01 września 2005 roku prorektorem ds. Filii Akademii Polonijnej w Gliwicach.

Specjalnością naukową Pani Profesor obejmuje: zarządzanie środowiskiem, inżynieria chemiczna i procesowa oraz ochrona środowiska. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (artykułów) i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, tłumaczem podręcznika akademickiego R. Rautenbacha „Procesy membranowe” (z języka niemieckiego) oraz redaktorem podręcznika M. Kramera „Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem” (T. I „Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem”, T. II: Instrumenty i systemy zarządzania, T. III Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i intedyscyplinarnym”).

Ludgarda Buzek jest również współzałożycielką Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem w Akademii Polonijnej oraz współzałożycielką i koordynatorką Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej INCREASE. Odznaczona została: Order „Pro Merito Melitensi – con la corona”, Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Ks. prał. prof. Andrzej Kryński – doktor honoris causa (PUP Drohobycz – Ukraina), doktor nauk humanistycznych (KUL - Lublin), magister pedagogiki (KUL - Lublin), licencjat kanoniczny z teologii (Louvain La – Neuw - Belgia), dyplom nauk społeczno – ekonomicznych (I.I.L.V – Bruksela - Belgia), studia prawnicze (Strasburg – Francja). Tytuł Doktora Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu – Ukraina.

Specjalność naukowa Księdza Profesora to: teologia, katechetyka, inkulturacja, pedagogika, zarządzanie w oświacie, zarządzanie jakością, etyka, językoznawstwo, europeistyka. Ks. Andrzej Kryński jest autorem ponad 100 publikacji, w tym książek: „Edukacja do wolności i miłości w teorii i praktyce szkoły” (1998), „Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie” (2000), „Pedagogika grupy – poszukiwanie nowych metod w procesie kształcenia nauczycieli” (2000), „Projekt edukacyjny szkoły katolickiej” (2001), Niepaństwowe szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1990 – 2000 (2002), „Edukacja do pokoju w teorii i praktyce szkoły” (2004), „Uniwersytet Świętego Józefa w Bejrucie. Dzieło Ojca Maksymiliana Ryłły SJ” (2004).

Pod jego redakcją ukazały się następujące prace zwarte-zbiorowe: „ Święta Katarzyna ze Sieny współpatronką Europy” (2000), "Ewangelizacja a Edukacja w Trzecim Tysiącleciu" (2002), "Słownik wyrazów religijnych - francusko-polsko-angielsko-niemiecko-włosko-hispański" (2002), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem T. I: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem (seria: Studia Ekonomiczne), (2004); redaktor: Serii „Nauczyciel, Praca, Doświadczenie”, Serii transaltoryczna „Training of Translators and Interpreter”, Serii „Polska w Europie”.

Ks. prał. prof. Andrzej Kryński jest konsultantem organizacji międzynarodowych: UNIAPAC, OCIC, CERAN, SABIC, członek m.in. EAIE, European Buisness Ethics Network, ATEE oraz 8 organizacji krajowych. Został odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem "Pro Memoria", Orderem Leopolda (Belgia) oraz wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi.

Akademia Polonijna założona została 26 czerwca 1992 roku. Na początku uczelnia nosiła nazwę Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii. 19 lipca 2001roku przekształcono ją w Akademię Polonijną w Częstochowie. Od 1992 r. rektorem uczelni był ks. prof. Andrzej Kryński.

Zobacz: www.ap.edu.pl/main/index.php

o. Stanisław Tomoń
2006-08-31, czwartek, godz. 14.00

drukuj
Czytaj stronę w 104 językach

w najbliższych dniach

26. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”
6 maja, piątek
19.00
Historia Polski losami Świętych opowiedziana – Koncert w 1050. rocznicę Chrztu Polski, Bazylika Jasnogórska

6/7 V, pt/sb
Czuwanie Rodziny Oriońskiej
21.00
Apel jasnogórski

6 V, sb
I. sobota miesiąca - Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski
Jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godzinie 18.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu będzie miał miejsce Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. W indywidualnym akcie pielgrzymi będą mieli możliwość zawierzenia samych siebie, swoich rodzin, miejsc pracy, parafii, wspólnot i wszystkich swoich spraw Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

7-8 V, sb-nd
27. Pielgrzymka Sybiraków
7 maja, sobota
17.00
Msza św. w intencji Sybiraków w Kaplicy Matki Bożej
18.30
Akademia Patriotyczna w Hali św. Józefa
21.00
Apel Jasnogórski
21.30
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej Golgoty Wschodu na Wałach
8 maja, niedziela
9.30
Zbiórka pocztów sztandarowych i pielgrzymów na Placu Rajskim przed pomnikiem Mauzoleum Sybiraków
10.00
Apel poległych. Modlitwa za zmarłych i pomordowanych
11.00
Suma pontyfikalna koncelebrowana w intencji wszystkich Sybiraków żyjących oraz zmarłych i pomordowanych

8 V, nd
19. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego
12.00
Msza św., Kaplica Matki Bożej
13.15
Spotkanie, Kaplica Różańcowa

Modlitwy w intencji pokoju na świecie
Szczególna modlitwa o pokój trwa na Jasnej Górze. Codziennie, w czasie Mszy św. o godz. 15.30, śpiewane są suplikacje, czyli modlitwy o charakterze błagalnym - „Święty Boże, święty mocny...”