Biuro Prasowe Jasnej Góry

2006-08-31 W Akademii Polonijnej

Sala Akademii Polonijnej w Częstochowie. Uroczystość przekazania urzędu rektorskiego AP prof. Ludgardzie Buzek Nowym rektorem Akademii Polonijnej w Częstochowie została prof. Ludgarda Buzek, pełniąca dotychczas urząd prorektora ds. filii Akademii Polonijnej w Gliwicach. Uroczystość przekazania urzędu odbyła się w czwartek, 31 sierpnia w Sali Senatu Akademii Polonijnej.

Twórcą Akademii Polonijnej i jej długoletnim rektorem był ks. prał. prof. Andrzej Kryński, obecnie powołany na stanowisko prorektora ds. współpracy międzynarodowej.

Wręczenia Aktu Powołania na Rektora prof. Ludgardzie Buzek dokonał Ryszard Kaczorowski, były prezydent RP i Wielki Protektor Akademii Polonijnej.

„Spotyka mnie dzisiaj wielki zaszczyt objęcia funkcji rektora Akademii Polonijnej, jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce – powiedziała na wstępie swojego przemówienia prof. Ludgarda Buzek – 15 lat temu uczelnię założył i przez 15 lat rozwijał ks. prof. Andrzej Kryński wkładając w to całe swoje serce, wszystkie siły, swoją niespożytą energię, realizując dziesiątki niezwykłych pomysłów. Efekty tej działalności widzimy wszyscy wokół i wyrażają się one również w wysokich ocenach tej uczelni w rankingach. Zdaję sobie sprawę, że będzie mi trudno dorównać mojemu wielkiemu poprzednikowi, dlatego przejęcie tej funkcji traktuję nie tylko jako wielki zaszczyt, ale jest to dla mnie również niesamowite wyzwanie, któremu będę się bardzo starała sprostać – podkreśliła pani rektor – Uczynię co w mojej mocy, aby okazać się godną tego zaufania, uczynię co w mojej mocy, aby utrzymać wysoki poziom kształcenia zachowując, jednocześnie, chrześcijańską ideę służenia drugiemu człowiekowi i poszanowania godności każdego człowieka, studenta i współpracownika”.

„Przez 15 lat tworzyłem tą uczelnię wspólnie z wami, wy byliście tymi kamieniami żywymi, którzy budowali tą uczelnię. Uczelnia rozwija się. Każdy rok jest nowym etapem rozwoju (...) To moje przeogromne podziękowanie, że mogłem wspólnie pracować, że mogłem wspólnie budować naszą przyszłość. Rzeczywiście, to jest duża zasługa dla Miasta Częstochowy. A teraz musimy przejść na nowy etap bardziej międzynarodowy, żeby do Częstochowy przyjeżdżało więcej studentów międzynarodowych, żeby było ich jak najwięcej, żeby nie tylko Polacy wyjeżdżali do Europy, do innych krajów studiować, ale żeby z inny krajów przyjeżdżali do nas studiować – powiedział ks. Andrzej Kryński – Chciałbym też życzyć nowej pani rektor dużo sukcesów, żeby pani rektor zawsze się kierowała tak jak matka, miłością i stanowczością, jak ojciec, bo rektora, bo rektora rola to jest tak: kochać a jednocześnie wymagać i tego życzę z całego serca”.

Ludgarda Buzek, profesor nadzwyczajny Akademii Polonijnej, doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach), dr nauk technicznych (Politechnika Śląska w Gliwicach ), magister inżynier (Politechnika Śląska w Gliwicach), Staż naukowy w ramach DAAD w RWTH Aachen (Niemcy). Od 2002 roku jest wykładowcą w Akademii Polonijnej w Częstochowie i Filii w Gliwicach, a od 01 września 2005 roku prorektorem ds. Filii Akademii Polonijnej w Gliwicach.

Specjalnością naukową Pani Profesor obejmuje: zarządzanie środowiskiem, inżynieria chemiczna i procesowa oraz ochrona środowiska. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (artykułów) i referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, tłumaczem podręcznika akademickiego R. Rautenbacha „Procesy membranowe” (z języka niemieckiego) oraz redaktorem podręcznika M. Kramera „Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem” (T. I „Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem”, T. II: Instrumenty i systemy zarządzania, T. III Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i intedyscyplinarnym”).

Ludgarda Buzek jest również współzałożycielką Polsko-Niemieckiego Instytutu Zarządzania Środowiskiem w Akademii Polonijnej oraz współzałożycielką i koordynatorką Polsko-Niemieckiej Sieci Naukowej INCREASE. Odznaczona została: Order „Pro Merito Melitensi – con la corona”, Krzyż Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Ks. prał. prof. Andrzej Kryński – doktor honoris causa (PUP Drohobycz – Ukraina), doktor nauk humanistycznych (KUL - Lublin), magister pedagogiki (KUL - Lublin), licencjat kanoniczny z teologii (Louvain La – Neuw - Belgia), dyplom nauk społeczno – ekonomicznych (I.I.L.V – Bruksela - Belgia), studia prawnicze (Strasburg – Francja). Tytuł Doktora Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franka w Drohobyczu – Ukraina.

Specjalność naukowa Księdza Profesora to: teologia, katechetyka, inkulturacja, pedagogika, zarządzanie w oświacie, zarządzanie jakością, etyka, językoznawstwo, europeistyka. Ks. Andrzej Kryński jest autorem ponad 100 publikacji, w tym książek: „Edukacja do wolności i miłości w teorii i praktyce szkoły” (1998), „Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie” (2000), „Pedagogika grupy – poszukiwanie nowych metod w procesie kształcenia nauczycieli” (2000), „Projekt edukacyjny szkoły katolickiej” (2001), Niepaństwowe szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1990 – 2000 (2002), „Edukacja do pokoju w teorii i praktyce szkoły” (2004), „Uniwersytet Świętego Józefa w Bejrucie. Dzieło Ojca Maksymiliana Ryłły SJ” (2004).

Pod jego redakcją ukazały się następujące prace zwarte-zbiorowe: „ Święta Katarzyna ze Sieny współpatronką Europy” (2000), "Ewangelizacja a Edukacja w Trzecim Tysiącleciu" (2002), "Słownik wyrazów religijnych - francusko-polsko-angielsko-niemiecko-włosko-hispański" (2002), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem T. I: Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem (seria: Studia Ekonomiczne), (2004); redaktor: Serii „Nauczyciel, Praca, Doświadczenie”, Serii transaltoryczna „Training of Translators and Interpreter”, Serii „Polska w Europie”.

Ks. prał. prof. Andrzej Kryński jest konsultantem organizacji międzynarodowych: UNIAPAC, OCIC, CERAN, SABIC, członek m.in. EAIE, European Buisness Ethics Network, ATEE oraz 8 organizacji krajowych. Został odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem "Pro Memoria", Orderem Leopolda (Belgia) oraz wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi.

Akademia Polonijna założona została 26 czerwca 1992 roku. Na początku uczelnia nosiła nazwę Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii. 19 lipca 2001roku przekształcono ją w Akademię Polonijną w Częstochowie. Od 1992 r. rektorem uczelni był ks. prof. Andrzej Kryński.

Zobacz: www.ap.edu.pl/main/index.php

o. Stanisław Tomoń
2006-08-31, czwartek, godz. 14.00

drukuj

w najbliższych dniach

29 III-1 IV, nd-śr
Rekolekcje Wielkopostne w Duszpasterstwie 'Hale' przy Kaplicy św. Józefa
niedziela
11.00
Msza św. z poświęceniem palm i z nauką rekolekcyjną
poniedziałek, wtorek
19.00
Msza św. z nauką rekolekcyjną
środa
19.00
Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną, okazja do spowiedzi

2 IV, czw
10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

2-5 IV, czw-nd
Wielki Tydzień i Triduum Paschalne
2 IV
Wielki Czwartek
6.00
Odsłonięcie Cudownego Obrazu
9.00
Liturgia Godzin - o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry /bazylika/
16.00
Różaniec /Kaplica Matki Bożej/
19.00
Msza św. Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg i przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia - przewodniczy o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów /bazylika/
do 22.00
Adoracja przy Ołtarzu Wystawienia, czyli ciemnicy
3 IV
Wielki Piątek
19.00
Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża - przewodniczy o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry; kazanie - o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry /bazylika/
4 IV
Wielka Sobota
19.0
Liturgia Wigilii Paschalnej - przewodniczy o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów /bazylika/
5 IV
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00
Procesja rezurekcyjna po Wałach jasnogórskich, Msza św. rezurekcyjna - przewodniczy bp Antoni Długosz z Częstochowy; gra Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyr. Marka Piątka /bazylika/
11.00
Suma Wielkanocna - przewodniczy metropolita częstochowski abp Wacław Depo; śpiew: Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski „Pueri Claromontani” pod dyr. Jarosława Jasiury /bazylika/

Modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie
Szczególna modlitwa o pokój trwa na Jasnej Górze od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Codziennie, w czasie Mszy św. o godz. 15.30, śpiewane są suplikacje, czyli modlitwy o charakterze błagalnym - „Święty Boże, święty mocny...”