www.jasnagora.com
Piątek, 01.07.2016
Wyszukiwarka wiadomości

Znajdź!
    informacje użyteczne
 
Wyjaśnienie
Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze należy zgodnie z prawem, nieprzerwanie od samego założenia - czyli od roku 1382, do kościelnej osoby prawnej - Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika zwanego popularnie Zakonem Paulinów. Nie jest obiektem należącym do żadnych organów administracji państwowej, jak aktualnie np. Zamek Królewski w Warszawie czy Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu.

Zalecenia
Wchodząc na teren sanktuarium zachowuj się jak przystało na pielgrzyma i kulturalnego turystę - zachowaj powagę, takt, kulturę słowa i odnoszenia się - miej szacunek dla siebie i innych. Szczególnie uprasza się o zachowanie ciszy i skupienia. W trakcie pobytu należy zwracać uwagę na napisy i znaki informacyjne rozmieszczone na terenie sanktuarium
W sakralnej przestrzeni kościoła nie używamy telefonów komórkowych. Na czas skupienia modlitewnego, liturgii Mszy św. i nabożeństw, a zwłaszcza przystępowania do sakramentu Spowiedzi św. bezwzględnie prosimy o całkowite wyłączenie i wyciszenie telefonów komórkowych. Do świątyni katolickiej mężczyźni nie wchodzą w czapkach, furażerkach, beretach lub innych nakryciach głowy.
Zagubione dzieci lub znalezione rzeczy należy niezwłocznie kierować do Jasnogórskiego Centrum Informacji lub zakrystii.
Na terenie klasztoru zabronione jest palenie papierosów, żucie gumy, używanie hałaśliwych trąbek, gwizdków czy słuchanie przenośnych radioodbiorników, walkmanów itp.
Bardzo prosimy o zachowanie porządku i czystości.

Administracja Jasnej Góry - sprawy ekonomiczno-gospodarcze
administrator klasztoru: o. Czesław Brud
tel: +48 34 3777 367
fax: +48 34 368 05 75
z-ca administratora: o. Kazimierz Jarosz
tel: +48 34 3777 713
e-mail: klasztor@jasnagora.pl

Punkt sanitarny
W wypadku nagłych omdleń lub zasłabnięć proszę natychmiast informować pomoc medyczną w Punkcie sanitarnym zlokalizowanym na terenie Jasnej Góry. Dobrze oznaczony napisem i znakiem czerwonego krzyża, Punkt sanitarny znajduje się na wprost głównego wejścia do Kaplicy Matki Bożej.
Punkt sanitarny jest czynny w okresie letnim od 6.00 do 19.30, a w czasie większych uroczystości - otwarty całą dobę.

Kaplica Różańcowa
- jest tuż przy Kaplicy Cudownego Obrazu /wychodząc z Kaplicy Matki Bożej kierujemy się na prawo/
Dla pielgrzymów konferencje z przeźroczami o tematyce maryjnej - w dni powszednie ok. 12.15, a w niedziele i święta - ok. 13.15 (zawsze zaraz po zasłonięciu Cudownego Obrazu).

Kaplica św. Józefa - Hale
- należy przejść czterema bramami na zewnątrz Jasnej Góry i za pierwszą wejściową bramą zwaną Bramą Lubomirskich kierujemy się na prawo
8.30 i 13.15 - interesujące filmy o Jasnej Górze dla grup pielgrzymów. Rano film pt. Jasnogórskie cuda i łaski, a w południe film pt. Ty, co Jasnej bronisz Częstochowy.

Bramy wejściowe do sanktuarium
dla pątników otwarte od 5.00 do 21.30 - wchodząc na Jasną Górę zalecane jest trzymanie się prawej strony, a przy wychodzeniu - lewej.

Skarbiec, Muzeum 600-lecia
- nad porządkiem zwiedzania czuwają panowie z Ochrony klasztoru i siostry zakonne. We wszystkich tu wymienionych obiektach muzealnych zabronione jest wykonywanie zdjęć i filmowanie bez każdorazowo wydanego, specjalnego zezwolenia Władz klasztoru.
Skarbiec czynny codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/
Muzeum 600-lecia czynne codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/
Wystawy na Jasnej Górze: www.jasnagora.com

Bastion św. Rocha
wystawy:
- „Bogurodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”
- „Narodowy zryw ‘Solidarności’ w wotach pielgrzymów jasnogórskich”
- „Ojczyzno ma - Polskie drogi do wolności”
Bastion św. Rocha czynny codziennie od 9.00 do 17.00 /sezon letni; w okresie zimowym 1 XI-28 II czynne 9.00-16.00/

Sala o. Kordeckiego
- obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego
- wystawa „Ave Maria” - cykl obrazów prof. Stanisława Słoniny

Jasnogórska Golgota
Na piętrze w Kaplicy Cudownego Obrazu są stacje Drogi Krzyżowej namalowane przez Jerzego Dudę-Gracza. Miejsce dostępne do modlitwy i zwiedzenia od 6.00 do 21.00.
www.jasnagora.com

Stacje Różańcowe
Na placu przed szczytem, od strony parków i III Alei Najśw. Maryi Panny rozmieszczone są nowe stacje różańcowe. Zachęcamy do indywidualnego lub grupowego nawiedzania tych miejsc i rozważania tajemnic Różańca św. Dostępne o każdej porze dnia i nocy.
www.jasnagora.com

Wały i Droga krzyżowa
otwarte od 5.00 do 19.00 - w tych też godzinach jest dostęp do Pomnika papieża Jana Pawła II, Pomnika Sybiraków przy Kaplicy Pamięci Narodu, Pomnika o.Augustyna Kordeckiego
Wały w nocy są nieczynne

Wieża
obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia bagażu jak np. duże torby, plecaki, ostre przedmioty. Dzieci mogą wchodzić tylko pod opieką dorosłych lub opiekunów. W trakcie wchodzenia zachowujemy ciszę. Kategorycznie zabrania się zrzucania jakichkolwiek przedmiotów z wieży, biegania po schodach, wychylania się czy siadania na poręczach.
Wieża: czynna od 8.00 do 16.00 /w okresie zimowym, zwykle od drugiej połowy grudnia do marca nieczynne/

Bagażownia
Przechowalnia bagażu przy Bramie wałowej czynna jest od godz. 6.00 do 17.00. W dni dużego nasilenia pielgrzymek czas otwarcia bagażowni jest wydłużony.

Furta - centrala telefoniczna
Furta klasztorna w Sali Rycerskiej przyjmuje interesantów od 5.30 do 21.00. Centrala telefoniczna czynna całą dobę: tel.+48 /034/ 377 77 77.

Jasnogórskie Centrum Informacji Turystycznej
Wszelkie sprawy związane z oprowadzaniem grup turystycznych i zwiedzaniem sanktuarium proszę załatwiać codziennie od 7.30 do 19.00: tel.+48 /034/ 365 38 88 lub +48 /034/ 377 74 08. Na terenie sanktuarium grupy oprowadzają wyłącznie przewodnicy Jasnogórskiego Centrum Informacji.
http://bop.jasnagora.pl/

Ostrzeżenie!
Ostrzegamy przed ludźmi przypinającymi różne oznaki religijne /krzyżyki, medaliki,obrazki/ - tzw. przypinaczami, wyłudzającymi wokół terenu Jasnej Góry pieniądze na jakiekolwiek cele klasztoru - osoby te nie mają absolutnie nic wspólnego z Jasną Górą. Nie bądź naiwny - nie daj się naciągnąć! Nie padnij ofiarą wyłudzacza i złodzieja kieszonkowego! Strzeż swoich dokumentów! Nie bądź naiwny i zachowaj czujność!
  Powrót          
                                                                                                                        ©Biuro Prasowe Jasnej Góry