www.jasnagora.com
Piątek, 27.03.2015
Wyszukiwarka wiadomości

Znajdź!
    Apel Jasnogórski
Kiedy codziennie o godz. 21.00 biją dzwony jasnogórskie,
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w Kaplicy na Jasnej Górze
rozpoczyna się wieczorna modlitwa nazywana "Apelem jasnogórskim".
"Apel jasnogórski" bezpośrednio transmitują:
Radio "Jasna Góra"   -   Częstochowa UKF FM 100.6 MHz
Radio "Maryja"  -  satelitarnie i przez nadajniki naziemne w Polsce
Telewizja "Trwam"  -  cyfrowy przekaz satelitarny
Radio "Fiat"   -   Częstochowa UKF FM 94.7 MHz
Uprzejmie informujemy, że w związku z powszechnym dostępem przekazu cyfrowego Telewizji Trwam na mulitipleksie, i możliwością rejestracji Apeli Jasnogórskich przez każdego z odbiorców, od dnia 15 lutego 2014 r. na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry będzie dostępny jedynie pełen zapis Apeli w plikach audio – zobacz Kalendarz Apelu Jasnogórskiego.

LIST PAPIEŻA JANA PAWŁA II
Z OKAZJI 50-LECIA APELU JASNOGÓRSKIEGO

Przewielebny Ojciec
O. Izydor Matuszewski
Generał Zakonu Paulinów
Częstochowa - Jasna Góra

Równo pięćdziesiąt lat temu, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zostało po raz pierwszy odprawione nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego w Kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski. Wówczas modlitwa ta jednoczyła cały Naród w ufnym błaganiu o uwolnienie Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Potem, w okresie przygotowania do tysiąclecia chrztu Polski, w czasie Wielkiej Nowenny, stała się ona niejako programem duchowej odnowy. Poniekąd z tej właśnie modlitwy zrodziły się Jasnogórskie śluby Narodu, które owocowały w sercach wierzących pragnieniem, by bardziej świadomie i odpowiedzialnie realizować zadania wypływające z przynależności do Chrystusa i do Kościoła. Jak wymownie brzmiały słowa Apelu na Szlaku Nawiedzenia kopii Cudownego Obrazu Częstochowskiej Bogurodzicy. Ile duchowego dobra przyniosły wówczas, i dziś przynoszą te święte odwiedziony Królowej Polski w diecezjach, parafiach i w rodzinach.

Kiedy w czerwcu 1983 roku razem z polską młodzieżą stanęliśmy przed szczytem Jasnej Góry, aby zawierzać Maryi siebie samych i trudne wówczas losy Polski, wszystkim nam towarzyszyła świadomość, że "wypowiadając słowa: 'Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam', nie tylko dajemy świadectwo duchowej obecności Bogarodzicy pośród pokoleń zamieszkujących polską ziemię. Te słowa świadczą o tym, że wierzymy w miłość, która nas stale ogarnia. Ta miłość zrodziła się u stóp krzyża, kiedy Chrystus (...) zawierzył Maryi swojego ucznia Jana: 'Oto syn Twój' (J 19,26). Wierzymy, że w tym jednym człowieku zawierzył Jej każdego człowieka. Równocześnie zaś w Jej Sercu obudził taką miłość, która jest macierzyńskim odzwierciedleniem Jego własnej miłości odkupieńczej. Wierzymy, że jesteśmy miłowani tą miłością, że jesteśmy nią ogarniani: miłością Boga, która się objawiła w Odkupienia - i miłością Chrystusa, który tego Odkupienia dopełnił przez Krzyż - wreszcie miłością Matki, która stała pod krzyżem i z Serca Syna przyjęła do swego Serca każdego człowieka. Jeśli wypowiadamy słowa Apelu Jasnogórskiego, to dlatego, że wierzymy w tę miłość" (18 VI 1983).

Nie mogło też zabraknąć odwołania do tych trzech słów Apelu - jestem, pamiętam, czuwam - podczas innego nawiedzenia Jasnej Góry, w którym brała udział już nie tylko młodzież z Polski, ale z całego świata, a po raz pierwszy również z krajów na wschód od naszych granic. Właśnie wtedy, w sierpnia 1991 roku, te słowa dałem i równocześnie zadałem młodym ludziom, jako program świętości na nowe tysiąclecie. Dziś dziękuję Bogu za tamto wydarzenie i za wszelkie owoce, jakie Apel Jasnogórski wydal w sercach tego pokolenia na wszystkich kontynentach.

Stale powtarzam tę modlitwę, zanosząc przed oblicze Czarnej Madonny wszystkie sprawy Polski, świata i Kościoła na całym okręgu ziemi. Nie przestaję też zachęcać do nieustannego powracania do tej miłości, jaka w niej jest zawarta. To jest źródło ufności na każdy czas. Modlę się, aby wszyscy, którzy zwracają się do Jasnogórskiej Pani, obficie z tego źródła czerpali i znajdowali umocnienie na trudnych drogach trzeciego tysiąclecia.

W 50. rocznicę powstania Apelu Jasnogórskiego z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa wszystkim, którzy o 21.00 stają do tej modlitwy przed obliczem Jasnogórskiej Matki Kościoła i Królowej Polski oraz tym, którzy łączą się za pośrednictwem radia i telewizji - czego sam mogłem doświadczyć w dniu 12 października - albo w zaciszu domów łączą się w duchu ze zgromadzonymi na Jasnej Górze.

Niech to czuwanie z Maryją wydaje błogosławione owoce w sercach wiernych również w nowych dziejach Kościoła w Polsce i na świecie.

Jan Paweł II, papież

Watykan, 5 grudnia 2003

OPIS PRZESTRZELONEGO I ZAKRWAWIONEGO PASA
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II ORAZ KASETY NA PAS

I. OPIS PASA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Pas Ojca Świętego Jana Pawia II składa się z dwóch części i ma następujące wymiary:

Część I:

  • długość w obwodzie stanu - 110 cm
  • szerokość w obwodzie stanu - 13 cm

Część II z herbami i frędzlami:

  • długość wraz z frędzlami - 175 cm
  • długość frędzli - 7 cm
  • szerokość - 13 cm

Pas ten jest wykonany z białej, dość grubej tkaniny, mora jedwabna. Część pierwsza pasa przepasuje białą sutannę w obwodzie stanu, jej końce łączą się nakładką ze specjalną powierzchnią mocującą (tzw. rzep).

Część druga, przewinięta prostopadle do obwodu stanu, tworzy ozdobny detal. Dwa jego końce zwisają na przedzie. To one są najbogatszymi elementami pasa, pozwalającymi na identyfikację, bowiem zakończenia w kształcie prostokątów mają haftowane przedstawienie herbu Jana Pawła II.

Genezy tej części papieskiego stroju należy upatrywać w najstarszym przewiązaniu stroju kapłańskiego wczesnego chrześcijaństwa. Pas sutanny różnych godności: kapłańskiej (w tym zakonnej), biskupiej, kardynalskiej czy papieskiej - dostosowywany był swym kolorem do całości stroju, który od małej szerokości przybierał kształt pokaźnych rozmiarów.

II. OPIS KASETY NA PAS OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II wystawionej na hebanowo-srebrnym ołtarzu Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, dnia 4 VI 2004 r.

Kaseta jest wykonana z blachy srebrnej, konstrukcja ze stali nierdzewnej i ma kształt stojącego prostokąta o wymiarach: 133x23x12 cm. Od przodu kryształowa, hartowana szyba.

Kasetę od górnej części wieńczy wykonany ręcznie repusem ze srebrnej blachy herb papieski Jana Pawia II połączony z elementami kluczy i tiary, na wstędze napis: TOTUS TUUS.

Natomiast w dolnej części dekorują kasetę wykonane repusem na srebrnej blasze, w formie koła: herb Paulinów, wybłyszczone wstęgi i płytka. Na powyższych elementach wygrawerowano napisy:

  • główny: "PAS OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II / PRZESTRZELONY I ZAKRWAWIONY / PODCZAS ZAMACHU NA PLACU ŚWIĘTEGO PIOTRA W RZYMIE - /13 MAJA 1981 R."
  • drugi, po lewej stronie herbu Paulinów: "WOTUM JANA PAWŁA II / PRZEKAZANE W ROKU JUBILEUSZU / 600 - LECIA JASNEJ GÓRY /19 CZERWCA 1983 R."
  • trzeci, po prawej: "WYSTAWIONY W 25 ROCZNICĘ / ZAWIERZENIA KOŚCIOŁA I ŚWIATA / MATCE BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ /1979-4 CZERWCA - 2004 R.".

W dolnej, tylnej stronie kasety przymocowana tabliczka z wygrawerowaną informacją: "Kaseta srebrna z przestrzelonym Pasem Sutanny Ojca Świętego Jana Pawła II fundacji Przeora Jasnej Góry O. Mariana Lubelskiego OSPPE, według pomysłu i pod opieką O. Jana Golonki OSPPE, pod nadzorem O. Kamila Szustaka OSPPE, za Generała Zakonu O. Izydora Matuszewskiego OSPPE, wykonana i ozdobiona w Krakowie według projektu Lecha Dziewulskiego w zespole z Markiem Ganewem w czerwcu A. D. 2004".

Srebrna kaseta na przestrzelony i zakrwawiony pas, świadka zamachu na życie Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 r., jest obwiedziona bokami po linii pionowej kasety łańcuchem składającym się z 54 ogniw łączonych guzami, na których widoczny jest herb Jana Pawła II. Łańcuch ten, z herbowymi guzami Jana Pawła II, jakże trafnie ideowo nawiązuje do symbolicznych znaków, tj. ikonografii "MARIAE MANCIPIUM".

Owe symbole stają się zrozumiałe w kontekście kazania z dnia 3 maja 1966 r., zatytułowanego: "Chrzest Narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi", wygłoszonego przez ówczesnego kardynała Karola Wojtyłę, a obecnego Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamiętać należy również o opracowanym i odmówionym przez Episkopat Polski przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Polski - MILENIJNYM AKCIE ODDANIA POLSKI W MACIERZYŃSKą NIEWOLĘ MARYI, MATKI KOŚCIOŁA, ZA WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO (3 MAJA 1966 ROKU)!

Techniczną stronę montowania pasa w kasecie i kasety na Ołtarzu Matki Bożej realizowali:
Br. Dawid Respondek OSPPE;
Marek Soczyk - Jasnogórska Fundacja Pro Patria
O. Jan Golonka OSPPE, Kurator Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze, 4 VI 2004 r.

                                                                                                                        ©Biuro Prasowe Jasnej Góry